CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ SƠN

  • Văn phòng chính: 03 Trần Thủ Độ – Phường Nghĩa Chánh- Thành Phố Quảng Ngãi
  • Chi nhánh Bình Sơn: Khu vực 3- thị trấn Châu Ổ- Bình Sơn- Quảng Ngãi

* Giám đốc: Nguyễn Huy Tín (0914510077)